Základná škola S VJM - Alapiskola     

925 83 Žihárec č. 2

Riaditeľka školy
Mgr. Adriana Žiačková

Telefón
+421 31/ 779 85 06                                       

Mobil                                                             +421 918 116 062

E-mail
admin@zsziharec.edu.sk

adriana.ziackova65@gmail.com