sk

Základná škola S VJM - Alapiskola 2    

925 83 Žihárec č. 2

Riaditeľka školy: Mgr. Adriana Žiačková

Telefón: +421 31/ 7798  506                                  

Mobil :  +421 918 116 062

E-mail: admin@zsziharec.edu.sk

  adriana.ziackova65@gmail.com