A SZK Közegészségügyi Hivatala és Oktatásügyi Minisztériuma rendelkezése alapján október 12-től szakköreink nem működhetnek a rendelet visszavonásáig.                                                  A tornatermet továbbra sem használhatjuk, a tornaórák elméleti síkon, illetve az iskola udvarán zajlanak.                                                                                                                    Semmilyen iskolán kívüli tevékenység, exkurzió, tanulmányi kirándulás, csoportos tevékenység nem valósulhat meg. Így a sítanfolyam és az erdei iskola szervezését is felfüggesztjük.                                                                                                                                    A szájmaszk viselete kötelező az iskola minden alkalmazottja és tanulója számára, beleértve az alsó tagozatos gyerekeket is, az osztálytermekben, folyosókon, mosdóban és a kültérben egyaránt. Az iskolába való belépéskor kötelező a lázmérés és kézfertőtlenítés. A szülők továbbra sem léphetnek be az iskola épületébe.  

A SZK Oktatásügyi Minisztériuma rendelkezése alapján 2020. szeptember 2-án kinyitnak iskolák, így a 2020/2021-es tanév kezdetét veszi. Az iskolalátogatás minden tanuló számára kötelező. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermeküknek biztosítsanak be szájmaszkot. A fertőtlenítőszerekről az iskola gondoskodik.

Az első napon, azaz 2020. szeptember 2-án, a tanuló, illetve a szülő leadja a két kitöltött és aláírt nyomtatványt, mely megtalálható a mellékletekben.

Kérjük a tisztelt szülők megértését, hogy ezentúl sem jöhetnek be az iskola épületébe. Kivételt képeznek az első osztályosok szülei, akik bekísérhetik gyermeküket a tanterembe.

Mindez annak érdekében történik, hogy iskolánk tanulói és alkalmazottai biztonságban érezhessék magukat. 

A ruttkai iskolában 2020.június 11-én történt tragédia kapcsán őszinte részvétünket fejezzük ki az áldozatok hozzátartozóinak, valamint együttérzésünket a pedagógus kollégákkal, gyerekekkel és családjaikkal. Az erőszak nem lehet megoldás semmilyen problémára, annak minden formája elfogadhatatlan.

Kedves Tanulók!

Az Iskolaügyi Minisztérium felhívása alapján érdeklődés esetén augusztusban nyári iskolát indíthatunk. Ennek keretén belül alkalmatok nyílik a nyári vakáció utolsó heteit baráti közösségben tölteni. Továbbá segítséget biztosítunk a tananyag ismétlésére, begyakorlására. Aki szeretné igénybe venni a nyári iskola nyújtotta lehetőségeket, jelentkezzen az osztályfőnököknél.

Žiaček Adrianna iskolaigazgató

Szlovákiában 2020. június 22-én kinyitnak minden iskolát, így a 2019/20-as tanév utolsó hetére minden tanuló visszatérhet az iskolába. A felső tagozaton azonban továbbra sem lesz kötelező az iskolalátogatás a minisztériumi rendelet alapján.

 • Hétfőn, kedden és szerdán, tehát június 22-től 24-ig a tanulóknak lehetőségük lesz pótolni az elmaradásukat, pl. füzet bemutatása, feladatok leadása, egyéni felelés, ha a tanuló szeretne még javítani az osztályzatán.
 • Június 22-24-én folytatódik a távoktatás.
 • Csütörtökön, június 25-én sor kerül a tankönyvleadásra. Ha a szülő nem engedi az iskolába a gyermekét, akkor a szülő köteles behozni a tanuló tankönyveit. Kérjük, a gyerekeknél vagy a szülőnél legyen pénz, ha valamelyik tankönyv elveszett, azt meg kell téríteni.
 • Kérjük a tanulókat, hogy a tankönyvleadáskor hozzák vissza az iskolai diákkönyvtárból kikölcsönzött könyveket is.
 • Hétfőn, június 29-én a 8.osztályosok feldíszítik a kilencedikesek tantermét.
 • Kedden, június 30-án kerül sor a bizonyítványosztásra, a kilencedikesek ballagására, az ünnepélyes tanévzáróra. 
 • Az 5.-9. évfolyam tanulói 12:00 óráig tartózkodhatnak az iskolában.
 • Az 5.-9. évfolyamosok számára ebben a tanévben már nem tudunk ebédet biztosítani. 

Egyéb információk:

 • Az első napon, azaz 2020. június 22-én, a tanuló, illetve a szülő leadja a kitöltött és aláírt nyomtatványt a tanuló egészségügyi állapotáról, mely megtalálható a mellékletben.

Kérjük a tisztelt szülők megértését, hogy ezentúl sem jöhetnek be az iskola épületébe. Mindez annak érdekében történik, hogy iskolánk tanulói és alkalmazottai biztonságban érezhessék magukat.

FONTOS változások a 2019/2020-as tanévi adatlapon a "Szülőföldön-magyarul" pályázatban

 • Az OTP Banknál meghirdetett változások miatt idén minden pályázónak kötelező számlaszámot megadnia IBAN formában (6. pont) , illetve kötelező csatolni hivatalos igazolást a bankszámlaszámról (legmegfelelőbb a szerződés, de elfogadható a banki kivonat is, amennyiben rajta van az IBAN szám). A számlaszám lehet a szülőé is, most nem feltétel, hogy a gyereké legyen (ha több gyerek van egy családban, mindegyiké mehet ugyanarra a számlaszámra). Amennyiben a pályázónak van az OTP-ben vezetett számlája, azt a számot is megadhatják (leigazolása szintén kötelező).
 • Az aláírásokat sikerült ismét 2 korcsoportra szűkíteni:

- amennyiben a kedvezményezett 18 éven aluli személy, az adatlapot csak a szülőnek (törvényes képviselőnek) kell aláírnia - Nyilatkozat 4. pontja - *3 jelölve; illetve az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 5.1.pontja - *3 jelölve.

- amennyiben a kedvezményezett az aláírás napjáig betöltötte a 18. életévét, akkor Ő írja alá az adatlapot - Nyilatkozat 4. pontja - *4 jelölve; illetve az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 5.2.pontja - *4 jelölve.

Ha a pályázó v. törvényes képviselő nem a megfelelő helyen írta alá az adatlapot, abban az esetben kérjük (ha módjukban áll) a megfelelő helyen aláíratni, viszont a nem megfelelő helyen lévő aláírást nem kell kihúzni, áthúzni, lefesteni.

 • Az iskolai igazoláson fel kell tüntetni a 2018/2019-es tanév második félévében (ez alól kivételt képeznek az alapiskolák és középiskolák I. évfolyamos diákjai), illetve a 2019/2020-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan hiányzást. A megengedett elmulasztott órák száma 50 óráról 15-re módosult , tehát amennyiben bármelyik félévben az elmulasztott órák száma 15 fölé emelkedik, a pályázat automatikusan elutasításra kerül.

Amennyiben az iskolai igazoláson a hiányzásban a pedagógus javítani kényszerül az adatot, azt kérjük aláírásával igazolja.

A pályázati űrlapok leadási határideje: 2020. október 30.

1. A SZK Oktatásügyi Minisztériuma rendelkezése alapján 2020. június 1-jétől kinyitnak az alapiskolák, újraindul az oktató-nevelői munka az 1-5. évfolyamokban a 2019/2020-as tanév végéig.

2. Az iskolanyitás feltételei:

 • Egy csoportban, vagyis osztályteremben nem lehet több 20 tanulónál. Ez a tanulói létszám összeállhat különböző osztályokat látogató tanulókból is.
 • A csoportok összetétele nem változhat, tehát számuk csökkenhet, de nem tölthető fel más tanulókkal. Amennyiben radikálisan csökkenne a csoportba tartozó tanulók létszáma, a következő héten lehetséges más csoportokkal való összevonásuk, feltöltésük.
 • A hét folyamán a tanulói csoportok nem váltogathatják az osztálytermeket: egész héten ugyanabban a teremben lesznek, amelyben megkezdték a hét első napján a tanulást.
 • Egy tanulói csoporthoz a hét folyamán egy pedagógust, ill. egy napközis nevelőt/pedagógust rendelhetünk, tehát egész héten a délelőtti, valamint a délutáni foglalkozást ugyanaz a pedagógus vezeti. Egy hét eltelte után van mód a változtatásra.
 • A tanulót csak olyan felnőtt családtag kísérheti el az iskolába és onnan haza, akivel a tanuló egy háztartásban él.
 • Az 1.2. és 3. osztály tanulóinak 7:45 órai, a 4. és 5. osztály tanulóinak 7:55 órai érkezés ajánlott az iskolába az udvar felőli bejáraton keresztül (többgyermekes szülők egy időpontban hozhatják be gyermekeiket):
 • Az iskola 7.30 és 16.00 között tart nyitva. A szülőnek legkésőbb 16.00-ig el kell vinnie gyermekét az iskolából, mivel az iskola épülete naponta max. 9 órát tarthat nyitva. Amikor a szülő délután érkezik a gyermekéért.
 • Minden reggel az iskolába történő belépéskor a bejáratoknál az ügyeletes tanárok megmérik a tanulók testhőmérsékletét, és átveszik a szülők által kitöltött becsületbeli nyilatkozatot (a nyilatkozat a Tudnivalók alatt található letölthető formában). Hőemelkedés, láz esetén a szülő azonnal hazaviszi a gyermekét.
 • Az iskolába történő visszatérés első napján (valamint 3 napot meghaladó hiányzást követően) a szülő átadja a bejáratnál a kitöltött nyilatkozatot arról, hogy gyermekének nincsenek vírusos fertőzésre utaló tünetei, nem kötelező számára az államilag elrendelt karanténban tartózkodás.
 • A szülő nem tartózkodhat az iskola épületében, csak a bejáratnál kijelölt területre léphet be. Egyszerre egy szülő jöhet be a gyermekével az épületbe, a többiek kint várakoznak a bejárat előtt.
 • A szülőnek biztosítania kell gyermeke számára két arcmaszkot és egy csomag papír zsebkendőt.
 • A tanulók számára az arcmaszk viselete az osztályteremben, az ott lévő közösségben nem kötelező, viszont amint elhagyják ezt a közösséget (pl. toalettre mennek), már kötelező számukra azt feltenni.
 • Az iskola biztosítja a kézfertőtlenítéshez szükséges eszközöket, a felületek napi szinten történő többszöri fertőtlenítését, a padló felmosását, a toalettek dezinfekcióját, takarítását.
 • Az osztálytermekben, amelyekben tartózkodnak a tanulók, intenzív szellőztetést biztosítunk a nap folyamán.
 • Amennyiben a COVID-19 tünetei mutatkoznának valamelyik tanulón, haladéktalanul az iskolában erre a célra kijelölt helyre kísérjük őt, majd értesítjük a szülőt, aki mielőbb hazaviszi a gyermekét.

Az oktatási minisztérium kidolgozta, mit kell átvenni az év végéig az otthon tanuló diákokkal, erről 80 oldalas útmutatót tett közzé az iskolák számára, évfolyamokra lebontva.

Az alapiskola 1-3. osztályaiban csak heti 5-8 tanóra anyagát veszik át. Ez a szám évfolyamonként emelkedik, de a 8-9. osztályban is csak heti 12-15 óra.
Négy fő tárgykörbe csoportosították a tananyagot, ezek a nyelvek és a kommunikáció, a matematika és az adatokkal való dolgozás, az ember és a társadalom, valamint az ember és a környezet. Kiegészítő tárgykörök az ember és az értékek, az ember és a munka, az ember és a kultúra, továbbá a mozgás és az egészség.
A tárca javaslata szerint heti órarendet kell összeállítani a diákok számára.

Az osztályfőnökök heti órarendet dolgoznak ki, egy nap csak két tárgykörrel foglalkoznak, ebből az egyik a nyelvek.

   Idén elmaradnak a klasszikus középiskolai felvételik - jelentette be Branislav Gröhling oktatási miniszter. A kilencedikes diákok eddigi tanulmányi előmenetele alapján határozzák meg a középiskolák, hogy kit vesznek fel.
   A minisztérium által kidolgozott pontozási rendszerbe beszámítják az alapiskola 8. évfolyamából az év végi, valamint a 9. félévi bizonyítvány jegyeit. A szlovák nyelvből, matematikából és magyar nyelvből szerzett jegyek számítanak, emellett a gimnázium vagy a különféle szakközépiskolák döntik el, hogy melyik további három tantárgy érdemjegyeit veszik figyelembe.Ha a tanuló az utolsó három tanévben minden tantárgyból kitűnő volt, minden tanévre öt pontot kap az általános értékelésben.
   A harmadik kategóriában a pontszámok nullától 100-ig terjedhetnek, itt az olimpiászokon elért eredményeket is beszámítják, amit elég a szülőnek bejelentenie, a középiskola pedig ellenőrzi az információt a Iuventán keresztül" - mondta Gröhling. A kritériumok között szerepelnek még például a sportversenyeken, a művészi tevékenységek terén, az országos és nemzetközi versenyeken elért eredmények. Egy saját kritériumot a középiskola határozhat meg.
   Május 15-ig kell elektronikusan elküldeni a jelentkezést az iskolának, két iskolába lehet jelentkezni, május 29-én lesz kihirdetve, hogy kit kit vettek fel. Ha két középiskola is felvette a diákot, június 4-ig el kell dönteni, hogy melyik iskolába megy a gyerek.
   Ezt követően az iskolák összegzik a szabad helyeket és június 15-ig eldöntik, hogy hirdetnek-e pótfelvételit.
   A pótfelvételik után lép be a képbe az iskolaügyi hivatal, és mivel minden gyereknek kell középiskolai tanulmányokat folytatnia, az üresen maradt helyek alapján eldönti, hol fog tanulni a diák.


Irányelv az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020. tanévben

A tanulók értékelésének alapelvei a megszakított oktatás idejében:

 • minden tanuló részére igazságos értékelést biztosítunk, tiszteletben tartjuk az otthoni felkészülés és távoktatás egyedi feltételeit
 • összpontosítunk a szóbeli visszajelzés nyújtására
 • elfogadjuk a tanulók oktatási feltételeinek egyediségét
 • a rendkívüli helyzet során, a folyamatos értékelést nem osztályozás formájában végezzük
 • év végén nem lesznek osztályozva a nevelési tantárgyak: zenei nevelés, képzőművészeti nevelés, testnevelés, munkára nevelés, regionális és polgári nevelés, amelyek eredetileg osztályozva voltak, de a felfüggesztett oktatás idején fennálló feltételek nem teszik lehetővé a tantárgy célkitűzéseinek elvárt, illetve teljes megvalósítását
 • Egy illetve több tantárgyon belülis alkalmazzuk a kombinált értékelést (osztályozás és szóbeli értékelés) az évvégi értékelés során
 • a rendkívüli helyzet idején az első évfolyamban a folyamatos és az évvégi értékelés szóbeli értékelés formájában történik
 • a végső értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló önértékelését is.

Az értékeléshez szükséges adatok beszerzése

· A felfüggesztett iskolai oktatás során a tanulók oktatási teljesítményének értékeléséhez szükséges adatokat elsősorban a tanulók munkájából és a tanulókkal, esetleg szülőkkel folytatott beszélgetésekből merítjük.

 • Értékelési alapként szolgálnak a tanulók által az otthoni előkészítés során kidolgozott projektek, komplex feladatok megoldása és önálló praktikus feladványok elvégzése, figyelembe véve az egyes tanulók egyedi körülményeit.
 • A rendkívüli helyzet idejében kivételes helyzetekben elrendelhető azoknak a felső tagozatos tanulóknak a magasabb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el. A vizsgáztatás 2020. augusztus 31-ig lehetséges. A tanuló vizsgáztatásáról a tantestületi tanács hoz döntést.
 • A rendkívüli helyzet idejében azok a felső tagozatos tanulók, akik az első félévben 2 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak vagy nem voltak osztályozva, legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tehetik le a bizottsági vizsgát.

A rendkívüli helyzet nem szünidő, ezért az otthoni környezetben való távtanulás iskolánk minden tanulójára egyaránt érvényes. Ezért azok a tanulók, akik a március 13-tól kapott házi feladatokat nem dolgozták ki és nem küldték vissza a pedagógusoknak, ezt tegyék meg május 1-jéig. Ellenkező esetben augusztusban 31-ig bizottsági vizsgát fognak tenni.

Zsigárd, 2020. április 17.

Mgr. Žiaček Adrianna iskolaigazgatóIrányelv az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020. tanévben

      Beíratás az 1. osztályba

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy iskolaköteles gyermeküket a Zsigárdi Alapiskola                  1. osztályába 2020. április 15. és 2020. április 22. közötti időszakban írathatják be.

A beíratás kétféle módon történhet:

1.  személyesen kitölthetik a dokumentumokat az iskolában, a gyermek jelenléte nélkül 2020. április 20. és 2020. április 22. között 9:00 órától 12:00 óráig 

2. elektronikus formában 2020. április 15. és 2020. április 22. között. A beíratáshoz szükséges dokumentumokat iskolánk honlapján www.zsigardialapiskola.sk/hu találják meg. Ezeket kérjük otthon kitölteni és visszaküldeni iskolánk e-mail címére: admin@zsziharec.edu.sk

A beíratáshoz szükséges még a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata (rodný list), a gyermek betegbiztosítási kártyájának másolata és a törvényes képviselő személyi igazolványának másolata.

Ha a szülő tanköteles gyermekének egy év halasztást kér, a következő dokumentumokat kérjük benyújtani:

 • a törvényes képviselő kérvénye,
 • a gyermekorvos ajánlása,
 • a pedagógiai - pszichológiai tanácsadó véleményezése.

Kérjük, a beíratkozás során tartsák be a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott óvintézkedéseket!

Tisztelt Szülők, kedves Tanulók!

      Branislav Gröhling oktatási miniszter 2020. március 24-én tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy oktatási intézményeink március 29. után is, a rendelet visszavonásáig zárva maradnak. Így iskolánkban folytatjuk az online távoktatást. 

      Ebben az iskolaévben elmarad a 9.osztályosok tesztelése, vagyis a monitor. A középiskolákba május 15-ig lehet beadni a jelentkezési lapokat és ehhez nem szükséges orvosi igazolást csatolni. A középiskolai felvételi vizsgák pedig június 30-ig zajlanak.

      Az alapiskola első osztályába történő beiratkozásra április 15-30. között kerül sor. Elektronikus úton bonyolítjuk le, Amennyiben ez a szülő részéről akadályba ütközik, az iskolai beiratáson kizárólag a szülő lehet jelen.

   A minisztérium kezdeményezésére létrehozott www.ucimenadialku.sk honlapon megtalálhatók lesznek az oktatással kapcsolatos információk.
      Ebben a nehéz helyzetben köszönöm a szülőknek, pedagógusoknak és tanulóinknak a türelmet, megértést, az egymás iránt tanúsított tiszteletet. Köszönöm, hogy kölcsönösen segítik egymást a tanulásban, hiszen együtt sokkal hatékonyabban megy.
      Mindenkinek jó egészséget és erős hitet kívánok!
      Vigyázzunk magunkra és egymásra! 

                                       Žiaček Adrianna

A zsigárdi válságstáb 2020. március 14-én a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a következő óvintézkedéseket hozta 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Kérem nézzék meg a Nemzeti Gyermekgyógyászati Intézet által készített három videót:
1. A helyes kézmosás módja
2. A gyermekek közti beszélgetés a koronavírusról
3. A szülő és gyermeke között folytatott beszélgetés a koronavírusról

https://www.minedu.sk/narodny-ustav-detskych-chorob-pripravil-informacnu-kampan-pre-deti-aj-rodicov-k-virusu-covid-19/?fbclid=IwAR3-421-zGE0TDbj9Y-Ltu6b19FxfTMJFsad-FKfuzRGfB-30Q2GHVMx0ic

A zsigárdi válságstáb 2020. március 12-én a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a következő óvintézkedéseket hozta

A SZK iskolaügyi miniszterasszonyának levele kelt 2020. március 12-én, az iskolák bezárásával és az oktató-nevelő munka szüneteltetésével kapcsolatban 

A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának 2020.március 12-én a koronavírus-fertőzés megelőzésének érdekében kiadott következő rendeletét kötelező betartani.

A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának 2020/ 10204:2-A0111 szám alatt 2020.március 10-én a koronavírus-fertőzés megelőzésének érdekében kiadott következő rendeletét kötelező betartani.

A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának 2020/ 10204:1-A0111 szám alatt 2020.március 9-én a koronavírus-fertőzés megelőzésének érdekében kiadott következő rendeletét kötelező betartani.

A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának 2020/9906:1-A1000 szám alatt 2020.február 28-án a koronavírus-fertőzés megelőzésének érdekében kiadott következő rendeletét kötelező betartani.

Álláslehetőség


A Zsigárdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága a 138/2019 sz. pedagógustörvény és az 1/2020 sz. minisztériumi rendelet szabta feltételek teljesítése mellett

2020.márciusától 2022.augusztus 31-ig felvesz

egy pedagógiai asszisztenst és egy

iskolai speciális pedagógust (vagy iskolai pszichológust).

A jelentkezést az admin@zsziharec.edu.sk e - mail címre várjuk.

Érdeklődni a következő telefonszámon lehetséges: 0918116062

Jelentkezési határidő: 2020.02.20.