Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

2021. január 25-től (hétfőtől) folytatódik a távoktatás az alsó és felső tagozatos tanulóink számára is. 

A 2020/2021-es tanév első féléve január 31-én lezárul. A jövő héten az osztályfőnökök tajékoztatják a szülőket a tanulók félévi osztályzatairól. Indokolt esetben a tanulók félévi értékelése kitolódhat március 31-re.

Az 5. osztályos tanulók országos tesztelése ebben a tanévben elmarad. 

A kilencedikesek országos tesztelése kitolódik júniusra. Június 9-én: matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, június 10-én: szlovák nyelvből és szlovák irodalomból mérik fel végzős diákjaink tudásszintjét.

A középiskolai felvételi vizsgák időpontja: 1. terminus: május 3.(4.),    2. terminus: május 10.(11.) Tehetségi vizsgák: május 5. (6.7.),     május 12. (13.14.)

Erőt, egészséget Mindnyájuknak!            Žiaček Adrianna

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesíti a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága szakmai irányításával működő "Szülőföldön magyarul" program keretében a tavalyi, 2019/2020-as tanévre szóló nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz, valamint hallgatói támogatást igénylő érintetteket, hogy megkezdődik a támogatás átutalása a jogosult pályázók számlájára.

A kifizetés több körben, pár hét eltéréssel kerül megvalósításra. Az 1. és 2. körben azok az érintettek kapják meg a támogatást, akik hiánytalanul nyújtották be a pályázatot. A további kört (3.) azok képezik majd, akiknek adatlapja hiánypótlásra szorult.

A megítélt nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás összege személyenként: 60 EUR.

A támogatás kifizetésének kezdete, az 1. kör utalásának időpontja: 2021. január 19.

Az idei évtől a kifizetések új banki partneren keresztül, a Československá obchodná banka, a. s. (ČSOB) közreműködésével történnek, kizárólag banki átutalással a pályázók által az adatlapon feltüntetett számlaszámra.

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

A járványügyi helyzetre való tekintettel 2021. január 18-tól az eddig megszokott módon folytatódik a távoktatás az alsó és felső tagozatos tanulók számára egyaránt. Bővebben olvashatnak erről a https://www.minedu.sk/ weboldalon. Vigyázzanak magukra és vigyázzanak egymásra! Mindenkinek erőt és jó egészséget kívánok!

Žiaček Adrianna

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

Az Iskolaügyi Minisztérium rendelete értelmében 2021. január 11-től iskolánk alsó és felső tagozatos tanulói egyaránt távoktatásban részesülnek. A kedves Szülők figyelmébe ajánlom, hogy január 11- től 18- ig lehet igényelni a járvány miatt kifizetett ápolási díjat (OČR).

2021. január 18-tól az alsó tagozatos tanulók számára megkezdődik a hagyományos iskolai oktatás. A minisztérium ajánlja a szülők/törvényes képviselők és iskolai alkalmazottak tesztelését. A szülő 5 egymás után következő nap igazolhatja gyermeke hiányzását az iskolából. 

2021. január 25-től a felső tagozatos tanulók számára is -a járványügyi helyzet függvényében - megkezdődik a hagyományos iskolai oktatás. Január 22-24. között kerül sor a felső tagozatos tanulók, a szülők/törvényes képviselők és iskolai alkalmazottak tesztelésére ( a január 8-10. közötti tesztelés nem valósul meg).

Erőt, egészséget kívánok mindenkinek az új évben! Tisztelettel 

                  Žiaček Adrianna igazgató

Információk a 2021-es iskolakezdéssel kapcsolatosan

Tisztelt Szülők!

     Értesítjük Önöket, hogy az iskolaügyi miniszter 2020/18259: 4-A1810 számú rendelete értelmében a karácsonyi szünet 2020. december 21-től 2021. január 8‑ig tart. Az iskolai tanítás tervezett kezdete 2021. január 11., hétfő. Az alsó tagozatos tanulók számára az oktatás az eddig megszokott formában folytatódik tovább. A felső tagozat diákjainak lehetősége van megválasztani az oktatás formáját (távoktatás, vagy hagyományos iskolai oktatás).

     A tervezet szerint a 2021-es januári visszatérés az ún. Covid-automata szerint történik. A visszatérés előtt a felső tagozatos diákokat és az egyik szülőjüket/törvényes képviselőjüket letesztelik. A szülők között december 17-18-án mértük fel az érdeklődést a tesztelés iránt.

  Az aktuális információk a 2021-es iskolakezdéssel kapcsolatosan megtalálhatók: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/ oldalon.

Tisztelt Szülők!   Branislav Gröhling iskolaügyi miniszter rendelete alapján

1. A 2020/2021-es tanévben a karácsonyi szünet az alapiskolákban 2020. december 21-től 2021. január 8-ig tart.

2. A félévi szünet 2021. február 1-jén elmarad. A 2020/2021-es tanév második félévében az oktatás 2021. február 1-jén kezdődik.

Az iskolaügyi miniszter rendelete értelmében az egészségügyben dolgozók a karácsonyi szünetben igényelhetik gyermekeik számára az egésznapos napközi otthont. Jelentkezni lehet az iskola igazgatóságán. 

Békés, boldog, áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Tisztelt Szülők!

2020. november 30-án újraindul iskolánk alsó tagozatán az oktatás. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy iskolánkban sikerült feltérképezni a COVID - 19 fertőzötteket (12 gyermek és 2 alkalmazott). Az oktatás során továbbra is szigorúan betartjuk a higiéniai előírásokat. Az iskola épülete fertőtlenítve lett és a higiéniai irányelvek alapján kellőképpen fel van szerelve, hogy védekezni tudjunk egy újabb hullámmal szemben.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy a leghatékonyabb védekezés a közösség összetartó erejében rejlik. Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Üdvözlettel Žiaček Adrianna iskolaigazgató

A Nyitrai Közegészségügyi Hivatal rendelete értelmében alapiskolánk 1. - 4. évfolyamaiban 2020. november 27-ig szünetel az iskolai tantermekben való oktatás.

Tisztelt Szülők, kedves Tanulók!

Annak ellenére, hogy a Nyitrai Közegészségügyi Hivatal 2020. november 18-án és november 19-én kelt határozatait közzétettük az iskola honlapján, a szülők felől érkezett számos kérdésre válaszolva, szeretnénk Önökkel ismertetni az iskolánkban kialakult helyzetet.

Elsősorban szeretném leszögezni, hogy iskolánk betartott minden, az Oktatásügyi Minisztérium és a Nyitrai Közegészségügyi Hivatal (továbbá mint "NyKH") által kiadott ajánlást, előírást és rendeletet, és a "szemafor" egyes fázisai alapján járt el.

2020. november 12-én tudomásunkra jutott, hogy egy alkalmazottunknak pozitív PCR tesztje lett. Az említett alkalmazott november 11-én a körzeti orvosánál és a NyKH-nál is jelentette iskolánkat, mint munkaadót, illetve azt is, hogy utoljára november 5-én tartózkodott az iskola épületében - 2 tanítási órán keresztül, 10 perces szünetekkel. Egész idő alatt szigorúan betartotta a higiéniai előírásokat, beleértve a szájmaszk viselését is. Amikor kapcsolatba léptünk a NyKH-val, ismertették velünk, hogy tudnak erről az esetről. Tájékoztattuk őket arról is, hogy néhány fertőzés gyanús tanulónk november 11-től nem jár iskolába (akkor még nem rendelkeztek pozitív PCR teszttel). Ezen tények tudatában sem rendelték el és nem is javasolták egyelőre az iskola bezárását. Ajánlották viszont az összes alkalmazott PCR tesztelését, hogy még időben fel legyen térképezve a fertőzöttség. A teszt időpontját november 16-ra rendelték el, aznap tesztelték az említett tanulókat is.

Iskolánk épületében az oktatás utolsó napja 2020. november 13-án volt (ekkor a szemafor narancssárgára váltott). Időközben (2020. november 2-án, november 14-én és 16-án) megvalósult az iskola fertőtlenítése is az előírásoknak megfelelően.

Miután november 16 - 18. között 1 pedagógus, 1 nem pedagógiai alkalmazott és 2 tanuló tesztje pozitív lett, a NyKH 2020. november 18-tól november 23-ig elrendelte az iskola bezárását, az online oktatás bevezetését az 1.- 4. évfolyamokban is. Egyidejűleg a NyKH tájékoztatott minden pozitív tesztet produkáló személyt, ill. a törvényes képviselőiket, azok jogszabályokban meghatározott kötelezettségeiről, beleértve a közeli kapcsolatok jelentését is.

Ezután az iskola vezetőségének kérésére fokozatosan letesztelték PCR metódussal az 1.- 4. évfolyam tanulóit. Mivel a letesztelt tanulók között is akadtak pozitív esetek, ezért a NyKH javasolta az iskola zárva tartását és az online oktatás folytatását egészen november 27-ig.

Reméljük, hogy közös erővel sikerül iskolánkban és falunkban egyaránt a vírus terjedését megfékezni!

Mindnyájuknak jó egészséget kívánok!

                                                                                                          Žiaček Adrianna iskolaigazgató


Részlet az Oktatásügyi Minisztérium által kiadott irányelvből

ZÖLD FÁZIS (iskolánkban 2020. november 12-ig):

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka:

 • Podozrivý žiak nenavštevuje školu, školské zariadenie a do usmernenia príslušným RÚVZ alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade, ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo do oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom.

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca:

 • Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID - 19 nechodí do práce a do usmernenia príslušným RÚVZ alebo všeobecným lekárom zamestnanca (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo výsledkov jeho RT-PCR výučba prebieha štandardným spôsobom prípadne upraveným spôsobom (v prípade, že v škola z dôvodu chýbajúceho zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob výučby, upraví si ho podľa svojich možností). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
 • negatívny, informuje zamestnávateľa, výučba pokračuje štandardným spôsobom. Zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID - 19 manažuje príslušný všeobecný lekár alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate zamestnanca do pracovného procesu.
 • pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto manuálu.

NARANCSSÁRGA FÁZIS ( iskolánkban 2020. november 13-tól 2020. november 16-ig):

V prípade potvrdeného ochorenia žiaka:

 • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, odporúčame prerušiť vyučovanie v triede daného žiaka a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Žiak ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia v tomto manuáli, prípadne podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • Ak sa u niektorého zo žiakov vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného žiaka manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ. Ak sa počas doby izolácie potvrdí ochorenie na COVID-19 u ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy tohto manuálu.

V prípade potvrdeného ochorenia pedagogického alebo odborného zamestnanca:

 • Zamestnanec nastupuje na PN, je nutné vylúčiť zo školského procesu osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanec postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

PIROS FÁZIS ( iskolánkban 2020. november 17-től):

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov jednej triedy:

 • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacerých žiakov jednej triedy, odporúčame prerušiť vyučovanie v tejto triede a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty a neumožniť im dochádzku do školy. Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • Ak sa u niektorého zo žiakov vylúčených zo školského procesu objavia počas doby zatvorenia triedy príznaky na COVID-19 alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v každej triede a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

V prípade potvrdeného ochorenia u žiakov z rozličných tried:

 • Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jednotlivých žiakov, odporúčame prerušiť vyučovanie v triedach týchto žiakov a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Žiaci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • Ak sa u niektorého zo žiakov, ktorým sa neumožňuje dochádzka do školy, objavia počas doby zatvorenia tried príznaky na COVID-19, alebo sa u neho potvrdí ochorenie, prerušuje sa štandardný výchovno - vzdelávací proces v celej škole a ďalej sa postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

V prípade potvrdeného ochorenia u pedagogických alebo odborných zamestnancov:

 • Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovaným pedagogickým zamestnancom sa neumožňuje dochádzka do školy a nástup do práce. Ak sú pozitívne testovaní pedagogickí alebo odborní zamestnanci v kontakte vždy len so žiakmi jednej triedy, prerušuje sa vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.
 • V prípade, ak pozitívni pedagogickí alebo odborní zamestnanci prichádzajú do kontaktu so žiakmi viacerých tried, prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, príp. sa preruší výchovno-vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

A Nyitrai Közegészségügyi Hivatal döntése a Zsigárdi MTNY Alapiskola 1. és 2. osztályának bezárásáról 2020.11.18-tól 2020.11.23-ig (e napot is beleszámítva)

A Nyitrai Közegészségügyi Hivatal döntése a Zsigárdi MTNY Alapiskola 3. és 4. osztályának bezárásáról 2020.11.18-tól 2020.11.23-ig (e napot is beleszámítva)

Tisztelt Szülők!

A Nyitrai Közegészségügyi Hivatal döntése alapján 2020. november 18-tól (szerdától) a 3. és 4. osztály távoktatásra áll át a rendelet visszavonásáig. Az esetleges fertőzés elkerülése végett az 1. és 2. osztály is távoktatásban részesül - a fejleményektől függően - ezen a héten. A 3. osztály tanulói PCR-tesztre mennek - a szülőket az időpontról és helyszínről sms-ben vagy e-mailban értesíti majd a Nyitrai Higiéniai Központ. Kérünk mindenkit, hogy akinek gyermekén megjelennek a Covid tünetei (láz, torokfájás, köhögés), jelentse be őt tesztre a www.korona.gov.sk oldalon keresztül.A további fejleményekről időben értesítjük Önöket.

Vigyázzanak magukra, gyermekeikre, vigyázzunk egymásra! Jó egészséget kívánok Mindenkinek!

Žiaček Adrianna igazgató

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!
Az Oktatásügyi Minisztérium rendelete alapján 2020. október 26-tól (hétfő) alapiskolánk felső tagozatán távoktatást vezetünk be, mely november 27-ig tart. Az online oktatás a zborovňa.sk, bezkriedy.sk internetes oldalakon és a Messenger alkalmazáson zajlik. A távoktatás minden nap 8:00 órakor kezdődik és minden 5. - 9. osztályos tanulónak kötelezően részt kell venni rajta. A tanuló hiányzását igazolni kell.
Az alsó tagozaton az iskolában folytatódik a tanítás, a napközi is a megszokott módon üzemel.
Változik az őszi szünet időpontja: október 30. (péntek), november 2. (hétfő), november 6. (péntek) és november 9. (hétfő)
Mindenkinek jó egészséget kívánok! 

 Žiaček Adrianna igazgató

A SZK Közegészségügyi Hivatala és Oktatásügyi Minisztériuma rendelkezése alapján október 12-től szakköreink nem működhetnek a rendelet visszavonásáig.                                                  A tornatermet továbbra sem használhatjuk, a tornaórák elméleti síkon, illetve az iskola udvarán zajlanak.                                                                                                                    Semmilyen iskolán kívüli tevékenység, exkurzió, tanulmányi kirándulás, csoportos tevékenység nem valósulhat meg. Így a sítanfolyam és az erdei iskola szervezését is felfüggesztjük.                                                                                                                                    A szájmaszk viselete kötelező az iskola minden alkalmazottja és tanulója számára, beleértve az alsó tagozatos gyerekeket is, az osztálytermekben, folyosókon, mosdóban és a kültérben egyaránt. Az iskolába való belépéskor kötelező a lázmérés és kézfertőtlenítés. A szülők továbbra sem léphetnek be az iskola épületébe.  

A SZK Oktatásügyi Minisztériuma rendelkezése alapján 2020. szeptember 2-án kinyitnak iskolák, így a 2020/2021-es tanév kezdetét veszi. Az iskolalátogatás minden tanuló számára kötelező. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermeküknek biztosítsanak be szájmaszkot. A fertőtlenítőszerekről az iskola gondoskodik.

Az első napon, azaz 2020. szeptember 2-án, a tanuló, illetve a szülő leadja a két kitöltött és aláírt nyomtatványt, mely megtalálható a mellékletekben.

Kérjük a tisztelt szülők megértését, hogy ezentúl sem jöhetnek be az iskola épületébe. Kivételt képeznek az első osztályosok szülei, akik bekísérhetik gyermeküket a tanterembe.

Mindez annak érdekében történik, hogy iskolánk tanulói és alkalmazottai biztonságban érezhessék magukat. 

Kedves Tanulók!

Az Iskolaügyi Minisztérium felhívása alapján érdeklődés esetén augusztusban nyári iskolát indíthatunk. Ennek keretén belül alkalmatok nyílik a nyári vakáció utolsó heteit baráti közösségben tölteni. Továbbá segítséget biztosítunk a tananyag ismétlésére, begyakorlására. Aki szeretné igénybe venni a nyári iskola nyújtotta lehetőségeket, jelentkezzen az osztályfőnököknél.

Žiaček Adrianna iskolaigazgató

Szlovákiában 2020. június 22-én kinyitnak minden iskolát, így a 2019/20-as tanév utolsó hetére minden tanuló visszatérhet az iskolába. A felső tagozaton azonban továbbra sem lesz kötelező az iskolalátogatás a minisztériumi rendelet alapján.

 • Hétfőn, kedden és szerdán, tehát június 22-től 24-ig a tanulóknak lehetőségük lesz pótolni az elmaradásukat, pl. füzet bemutatása, feladatok leadása, egyéni felelés, ha a tanuló szeretne még javítani az osztályzatán.
 • Június 22-24-én folytatódik a távoktatás.
 • Csütörtökön, június 25-én sor kerül a tankönyvleadásra. Ha a szülő nem engedi az iskolába a gyermekét, akkor a szülő köteles behozni a tanuló tankönyveit. Kérjük, a gyerekeknél vagy a szülőnél legyen pénz, ha valamelyik tankönyv elveszett, azt meg kell téríteni.
 • Kérjük a tanulókat, hogy a tankönyvleadáskor hozzák vissza az iskolai diákkönyvtárból kikölcsönzött könyveket is.
 • Hétfőn, június 29-én a 8.osztályosok feldíszítik a kilencedikesek tantermét.
 • Kedden, június 30-án kerül sor a bizonyítványosztásra, a kilencedikesek ballagására, az ünnepélyes tanévzáróra. 
 • Az 5.-9. évfolyam tanulói 12:00 óráig tartózkodhatnak az iskolában.
 • Az 5.-9. évfolyamosok számára ebben a tanévben már nem tudunk ebédet biztosítani. 

Egyéb információk:

 • Az első napon, azaz 2020. június 22-én, a tanuló, illetve a szülő leadja a kitöltött és aláírt nyomtatványt a tanuló egészségügyi állapotáról, mely megtalálható a mellékletben.

Kérjük a tisztelt szülők megértését, hogy ezentúl sem jöhetnek be az iskola épületébe. Mindez annak érdekében történik, hogy iskolánk tanulói és alkalmazottai biztonságban érezhessék magukat.

FONTOS változások a 2019/2020-as tanévi adatlapon a "Szülőföldön-magyarul" pályázatban

 • Az OTP Banknál meghirdetett változások miatt idén minden pályázónak kötelező számlaszámot megadnia IBAN formában (6. pont) , illetve kötelező csatolni hivatalos igazolást a bankszámlaszámról (legmegfelelőbb a szerződés, de elfogadható a banki kivonat is, amennyiben rajta van az IBAN szám). A számlaszám lehet a szülőé is, most nem feltétel, hogy a gyereké legyen (ha több gyerek van egy családban, mindegyiké mehet ugyanarra a számlaszámra). Amennyiben a pályázónak van az OTP-ben vezetett számlája, azt a számot is megadhatják (leigazolása szintén kötelező).
 • Az aláírásokat sikerült ismét 2 korcsoportra szűkíteni:

- amennyiben a kedvezményezett 18 éven aluli személy, az adatlapot csak a szülőnek (törvényes képviselőnek) kell aláírnia - Nyilatkozat 4. pontja - *3 jelölve; illetve az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 5.1.pontja - *3 jelölve.

- amennyiben a kedvezményezett az aláírás napjáig betöltötte a 18. életévét, akkor Ő írja alá az adatlapot - Nyilatkozat 4. pontja - *4 jelölve; illetve az Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 5.2.pontja - *4 jelölve.

Ha a pályázó v. törvényes képviselő nem a megfelelő helyen írta alá az adatlapot, abban az esetben kérjük (ha módjukban áll) a megfelelő helyen aláíratni, viszont a nem megfelelő helyen lévő aláírást nem kell kihúzni, áthúzni, lefesteni.

 • Az iskolai igazoláson fel kell tüntetni a 2018/2019-es tanév második félévében (ez alól kivételt képeznek az alapiskolák és középiskolák I. évfolyamos diákjai), illetve a 2019/2020-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan hiányzást. A megengedett elmulasztott órák száma 50 óráról 15-re módosult , tehát amennyiben bármelyik félévben az elmulasztott órák száma 15 fölé emelkedik, a pályázat automatikusan elutasításra kerül.

Amennyiben az iskolai igazoláson a hiányzásban a pedagógus javítani kényszerül az adatot, azt kérjük aláírásával igazolja.

A pályázati űrlapok leadási határideje: 2020. október 30.

1. A SZK Oktatásügyi Minisztériuma rendelkezése alapján 2020. június 1-jétől kinyitnak az alapiskolák, újraindul az oktató-nevelői munka az 1-5. évfolyamokban a 2019/2020-as tanév végéig.

2. Az iskolanyitás feltételei:

 • Egy csoportban, vagyis osztályteremben nem lehet több 20 tanulónál. Ez a tanulói létszám összeállhat különböző osztályokat látogató tanulókból is.
 • A csoportok összetétele nem változhat, tehát számuk csökkenhet, de nem tölthető fel más tanulókkal. Amennyiben radikálisan csökkenne a csoportba tartozó tanulók létszáma, a következő héten lehetséges más csoportokkal való összevonásuk, feltöltésük.
 • A hét folyamán a tanulói csoportok nem váltogathatják az osztálytermeket: egész héten ugyanabban a teremben lesznek, amelyben megkezdték a hét első napján a tanulást.
 • Egy tanulói csoporthoz a hét folyamán egy pedagógust, ill. egy napközis nevelőt/pedagógust rendelhetünk, tehát egész héten a délelőtti, valamint a délutáni foglalkozást ugyanaz a pedagógus vezeti. Egy hét eltelte után van mód a változtatásra.
 • A tanulót csak olyan felnőtt családtag kísérheti el az iskolába és onnan haza, akivel a tanuló egy háztartásban él.
 • Az 1.2. és 3. osztály tanulóinak 7:45 órai, a 4. és 5. osztály tanulóinak 7:55 órai érkezés ajánlott az iskolába az udvar felőli bejáraton keresztül (többgyermekes szülők egy időpontban hozhatják be gyermekeiket):
 • Az iskola 7.30 és 16.00 között tart nyitva. A szülőnek legkésőbb 16.00-ig el kell vinnie gyermekét az iskolából, mivel az iskola épülete naponta max. 9 órát tarthat nyitva. Amikor a szülő délután érkezik a gyermekéért.
 • Minden reggel az iskolába történő belépéskor a bejáratoknál az ügyeletes tanárok megmérik a tanulók testhőmérsékletét, és átveszik a szülők által kitöltött becsületbeli nyilatkozatot (a nyilatkozat a Tudnivalók alatt található letölthető formában). Hőemelkedés, láz esetén a szülő azonnal hazaviszi a gyermekét.
 • Az iskolába történő visszatérés első napján (valamint 3 napot meghaladó hiányzást követően) a szülő átadja a bejáratnál a kitöltött nyilatkozatot arról, hogy gyermekének nincsenek vírusos fertőzésre utaló tünetei, nem kötelező számára az államilag elrendelt karanténban tartózkodás.
 • A szülő nem tartózkodhat az iskola épületében, csak a bejáratnál kijelölt területre léphet be. Egyszerre egy szülő jöhet be a gyermekével az épületbe, a többiek kint várakoznak a bejárat előtt.
 • A szülőnek biztosítania kell gyermeke számára két arcmaszkot és egy csomag papír zsebkendőt.
 • A tanulók számára az arcmaszk viselete az osztályteremben, az ott lévő közösségben nem kötelező, viszont amint elhagyják ezt a közösséget (pl. toalettre mennek), már kötelező számukra azt feltenni.
 • Az iskola biztosítja a kézfertőtlenítéshez szükséges eszközöket, a felületek napi szinten történő többszöri fertőtlenítését, a padló felmosását, a toalettek dezinfekcióját, takarítását.
 • Az osztálytermekben, amelyekben tartózkodnak a tanulók, intenzív szellőztetést biztosítunk a nap folyamán.
 • Amennyiben a COVID-19 tünetei mutatkoznának valamelyik tanulón, haladéktalanul az iskolában erre a célra kijelölt helyre kísérjük őt, majd értesítjük a szülőt, aki mielőbb hazaviszi a gyermekét.

Az oktatási minisztérium kidolgozta, mit kell átvenni az év végéig az otthon tanuló diákokkal, erről 80 oldalas útmutatót tett közzé az iskolák számára, évfolyamokra lebontva.

Az alapiskola 1-3. osztályaiban csak heti 5-8 tanóra anyagát veszik át. Ez a szám évfolyamonként emelkedik, de a 8-9. osztályban is csak heti 12-15 óra.
Négy fő tárgykörbe csoportosították a tananyagot, ezek a nyelvek és a kommunikáció, a matematika és az adatokkal való dolgozás, az ember és a társadalom, valamint az ember és a környezet. Kiegészítő tárgykörök az ember és az értékek, az ember és a munka, az ember és a kultúra, továbbá a mozgás és az egészség.
A tárca javaslata szerint heti órarendet kell összeállítani a diákok számára.

Az osztályfőnökök heti órarendet dolgoznak ki, egy nap csak két tárgykörrel foglalkoznak, ebből az egyik a nyelvek.

   Idén elmaradnak a klasszikus középiskolai felvételik - jelentette be Branislav Gröhling oktatási miniszter. A kilencedikes diákok eddigi tanulmányi előmenetele alapján határozzák meg a középiskolák, hogy kit vesznek fel.
   A minisztérium által kidolgozott pontozási rendszerbe beszámítják az alapiskola 8. évfolyamából az év végi, valamint a 9. félévi bizonyítvány jegyeit. A szlovák nyelvből, matematikából és magyar nyelvből szerzett jegyek számítanak, emellett a gimnázium vagy a különféle szakközépiskolák döntik el, hogy melyik további három tantárgy érdemjegyeit veszik figyelembe.Ha a tanuló az utolsó három tanévben minden tantárgyból kitűnő volt, minden tanévre öt pontot kap az általános értékelésben.
   A harmadik kategóriában a pontszámok nullától 100-ig terjedhetnek, itt az olimpiászokon elért eredményeket is beszámítják, amit elég a szülőnek bejelentenie, a középiskola pedig ellenőrzi az információt a Iuventán keresztül" - mondta Gröhling. A kritériumok között szerepelnek még például a sportversenyeken, a művészi tevékenységek terén, az országos és nemzetközi versenyeken elért eredmények. Egy saját kritériumot a középiskola határozhat meg.
   Május 15-ig kell elektronikusan elküldeni a jelentkezést az iskolának, két iskolába lehet jelentkezni, május 29-én lesz kihirdetve, hogy kit kit vettek fel. Ha két középiskola is felvette a diákot, június 4-ig el kell dönteni, hogy melyik iskolába megy a gyerek.
   Ezt követően az iskolák összegzik a szabad helyeket és június 15-ig eldöntik, hogy hirdetnek-e pótfelvételit.
   A pótfelvételik után lép be a képbe az iskolaügyi hivatal, és mivel minden gyereknek kell középiskolai tanulmányokat folytatnia, az üresen maradt helyek alapján eldönti, hol fog tanulni a diák.


Irányelv az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020. tanévben

A tanulók értékelésének alapelvei a megszakított oktatás idejében:

 • minden tanuló részére igazságos értékelést biztosítunk, tiszteletben tartjuk az otthoni felkészülés és távoktatás egyedi feltételeit
 • összpontosítunk a szóbeli visszajelzés nyújtására
 • elfogadjuk a tanulók oktatási feltételeinek egyediségét
 • a rendkívüli helyzet során, a folyamatos értékelést nem osztályozás formájában végezzük
 • év végén nem lesznek osztályozva a nevelési tantárgyak: zenei nevelés, képzőművészeti nevelés, testnevelés, munkára nevelés, regionális és polgári nevelés, amelyek eredetileg osztályozva voltak, de a felfüggesztett oktatás idején fennálló feltételek nem teszik lehetővé a tantárgy célkitűzéseinek elvárt, illetve teljes megvalósítását
 • Egy illetve több tantárgyon belülis alkalmazzuk a kombinált értékelést (osztályozás és szóbeli értékelés) az évvégi értékelés során
 • a rendkívüli helyzet idején az első évfolyamban a folyamatos és az évvégi értékelés szóbeli értékelés formájában történik
 • a végső értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló önértékelését is.

Az értékeléshez szükséges adatok beszerzése

· A felfüggesztett iskolai oktatás során a tanulók oktatási teljesítményének értékeléséhez szükséges adatokat elsősorban a tanulók munkájából és a tanulókkal, esetleg szülőkkel folytatott beszélgetésekből merítjük.

 • Értékelési alapként szolgálnak a tanulók által az otthoni előkészítés során kidolgozott projektek, komplex feladatok megoldása és önálló praktikus feladványok elvégzése, figyelembe véve az egyes tanulók egyedi körülményeit.
 • A rendkívüli helyzet idejében kivételes helyzetekben elrendelhető azoknak a felső tagozatos tanulóknak a magasabb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatása, akik szubjektív okoknál fogva nem teljesítették a távoktatás követelményeit és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményeket értek el. A vizsgáztatás 2020. augusztus 31-ig lehetséges. A tanuló vizsgáztatásáról a tantestületi tanács hoz döntést.
 • A rendkívüli helyzet idejében azok a felső tagozatos tanulók, akik az első félévben 2 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak vagy nem voltak osztályozva, legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tehetik le a bizottsági vizsgát.

A rendkívüli helyzet nem szünidő, ezért az otthoni környezetben való távtanulás iskolánk minden tanulójára egyaránt érvényes. Ezért azok a tanulók, akik a március 13-tól kapott házi feladatokat nem dolgozták ki és nem küldték vissza a pedagógusoknak, ezt tegyék meg május 1-jéig. Ellenkező esetben augusztusban 31-ig bizottsági vizsgát fognak tenni.

Zsigárd, 2020. április 17.

Mgr. Žiaček Adrianna iskolaigazgatóIrányelv az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020. tanévben

      Beíratás az 1. osztályba

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy iskolaköteles gyermeküket a Zsigárdi Alapiskola                  1. osztályába 2020. április 15. és 2020. április 22. közötti időszakban írathatják be.

A beíratás kétféle módon történhet:

1.  személyesen kitölthetik a dokumentumokat az iskolában, a gyermek jelenléte nélkül 2020. április 20. és 2020. április 22. között 9:00 órától 12:00 óráig 

2. elektronikus formában 2020. április 15. és 2020. április 22. között. A beíratáshoz szükséges dokumentumokat iskolánk honlapján www.zsigardialapiskola.sk/hu találják meg. Ezeket kérjük otthon kitölteni és visszaküldeni iskolánk e-mail címére: admin@zsziharec.edu.sk

A beíratáshoz szükséges még a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata (rodný list), a gyermek betegbiztosítási kártyájának másolata és a törvényes képviselő személyi igazolványának másolata.

Ha a szülő tanköteles gyermekének egy év halasztást kér, a következő dokumentumokat kérjük benyújtani:

 • a törvényes képviselő kérvénye,
 • a gyermekorvos ajánlása,
 • a pedagógiai - pszichológiai tanácsadó véleményezése.

Kérjük, a beíratkozás során tartsák be a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében hozott óvintézkedéseket!

Álláslehetőség


A Zsigárdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága a 138/2019 sz. pedagógustörvény és az 1/2020 sz. minisztériumi rendelet szabta feltételek teljesítése mellett

2020.márciusától 2022.augusztus 31-ig felvesz

egy pedagógiai asszisztenst és egy

iskolai speciális pedagógust (vagy iskolai pszichológust).

A jelentkezést az admin@zsziharec.edu.sk e - mail címre várjuk.

Érdeklődni a következő telefonszámon lehetséges: 0918116062

Jelentkezési határidő: 2020.02.20.