Krúžková činnosť                                                      2018/2019

1. Školský detský zbor
2. Divadelný krúžok
3. Mažoretky
4. Športový krúžok
5. Šp.krúžok-volejbal, flórbal, stolný tenis, streľba
6. Krúžok matematiky
7. Redakčný krúžok
8. Recitačný krúžok
9. Krúžok anglického jazyka
10. Krúžok vedenia domácnosti
11. Konverzácia slovenského jazykaMgr. Žiačková Adriana
Mgr. Varga Lilla
PaedDr. Lelkes Andrea
PaedDr. Tóth Gejza
Mgr. Varsányi Zoltán
Mgr. Varga Veronika
PaedDr. Németh Eva
Mgr. Farkas Adriana
Mgr. Aleva Szilvia
Mgr. Darázsová Enikő
Mgr. Császárová Magdaléna
Krúžková činnosť                                        2017/2018


1. Školský detský zbor                                  

2. Divadelný krúžok                                     

3.   Mažoretky                                                   

4. Športový krúžok - futbal 

5. Šp. krúžok-volejbal, flórbal, stolný tenis, streľba 

6. Krúžok matematiky 

7. Dejepisný krúžok

8. Redakčný krúžok 

9. Recitačný krúžok 

10. Krúžok vedenia domácnosti 

11. Konverzácia slovenského jazyka

12.Krúžok anglického jazyka


Mgr. Žiačková Adriana

Mgr. Varga Lilla        

PaedDr. Lelkes Andrea

PaedDr. Tóth Gejza

Mgr. Varsányi Zoltán                     

Mgr. Varga Veronika

Mgr. Molnár Judit

Németh Eva

Mgr. Farkas Adriana

Mgr. Darázsová Enikő

Mgr. Császárová Magdaléna 

Mgr. Takács Florián