Krúžková činnosť  2022/2023                                    

                 

1. Divadelný krúžok - Varga Lilla                      

2. Športový krúžok - futbal - mladší chlapci -Tóth Géza

3. Športový krúžok - futbal - starší chlapci - Tóth Géza

4. Športový krúžok- stolný tenis - Varsányi Zoltán

5. Krúžok matematiky, robotiky - Varga Veronika

6. Krúžok anglického jazyka - Takács Gabriella

7. Krúžok vedenia domácnosti - Darázs Enikő

8. Konverzácia slovenského jazyka pre väčších - Molnár Judit

9. Konverzácia slovenského jazyka pre menších -Németh Éva

10. Krúžok čítania - Lelkes Andrea