sk

Krúžková činnosť  2020/2021                                      

1. Školský detský zbor - Žiaček Adrianna                    

2. Divadelný krúžok - Varga Lilla

3. Krúžok ľudového tanca - Németh Éva                          

4. Športový krúžok - futbal - mladší chlapci -Tóth Géza

5. Športový krúžok - futbal - starší chlapci - Tóth Géza

6. Šp. krúžok- stolný tenis - Varsányi Zoltán

7. Krúžok matematiky - Varga Veronika

8. Krúžok anglického jazyka - Takács Gabriella

9. Krúžok vedenia domácnosti - Darázs Enikő

10. Konverzácia slovenského jazyka - Molnár Judit

11. Recitačný krúžok - Vajda Dániel

12. Robotika - Baranyay HenrietaKrúžková činnosť                                        2017/2018


1. Školský detský zbor                                  

2. Divadelný krúžok                                     

3.   Mažoretky                                                   

4. Športový krúžok - futbal 

5. Šp. krúžok-volejbal, flórbal, stolný tenis, streľba 

6. Krúžok matematiky 

7. Dejepisný krúžok

8. Redakčný krúžok 

9. Recitačný krúžok 

10. Krúžok vedenia domácnosti 

11. Konverzácia slovenského jazyka

12.Krúžok anglického jazyka


Mgr. Žiačková Adriana

Mgr. Varga Lilla        

PaedDr. Lelkes Andrea

PaedDr. Tóth Gejza

Mgr. Varsányi Zoltán                     

Mgr. Varga Veronika

Mgr. Molnár Judit

Németh Eva

Mgr. Farkas Adriana

Mgr. Darázsová Enikő

Mgr. Császárová Magdaléna 

Mgr. Takács Florián