Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023


Prázdniny                                                  Začiatok vyuč.

                                                                         

Jesenné pr.       28.10.- 31.10. 2022           2.11. 2022

Vianočné pr.     23. 12. 2022-7.01.2023     9.01.2023


Jarné pr.          20.02.-24.02.2023            27.02.2023

Veľkonočné    6.04. - 11.04. 2023              12.04.2023

Letné pr.          1. 07. - 31.08. 2023             4. 09. 2023