Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021


Prázdniny                                                           Začiatok

                                                                         vyučovania

Jesenné pr.       29.10.- 30.10. 2020           2.11. 2020

Vianočné pr.     23. 12. 2020-7.01.2021     8.01.2021

Polročné pr.     1.02. 2021                           2.02.2021

Jarné pr.           1.03.-5.03.2021                  8.03.2021

Veľkonočné    1.04. - 6.04. 2021                 7.04.2021

Letné pr.          1. 07. - 31. 08. 2021             2. 09. 2021