Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020


Prázdniny                                                           Začiatok

                                                                         vyučovania

Jesenné pr.       30. 10. - 31. 10. 2019              4. 11. 2019

Vianočné pr.     23. 12. 2019 - 7. 01. 2020    8. 01. 2020

Polročné pr.     3. 02. 2020                          4. 02. 2020

Jarné pr.          7. 02. - 21. 02. 2020           24. 02. 2020     

Veľkonočné    9. 04. - 14. 04. 2020            15. 04. 2020

Letné pr.          1. 07. - 31. 08. 2020              2. 09. 2020