sk

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022


Prázdniny                                                  Začiatok vyuč.

                                                                         

Jesenné pr.       28.10.- 29.10. 2021           2.11. 2021

Vianočné pr.     23. 12. 2021-7.01.2022     10.01.2022

Polročné pr.     4.02. 2022                          7.02.2022

Jarné pr.          28.02.-4.03.2022                7.03.2022

Veľkonočné   14.04. - 19.04. 2022            20.04.2022

Letné pr.          1. 07. - 2. 09. 2022             5. 09. 2022