Pracovnú zdravotnú službu pre ZŠ s VJM - Alapiskola Žihárec 2 zabezpečuje spoločnosť:

OPUS VITALIS, s.r.o.Podzáhradná 86821 06 Bratislava
číslo v evidencii ÚVZ SR: OPPL/4513/2019
konateľ - odborný pracovník: Mgr. Ján Wurster, MPH

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Innogy

Poistenie - Kooperatíva