Zvonenie

Organizácia vyučovania

Od 7.30 - do 7.45 h     príchod žiakov do školy(zhromaždenie na školskom dvore)

7.45 - 7.50 h                vstup do budovy školy, prezúvanie, vyzliekanie, vstup do vlastnej triedy

7.50 - 8.00 h               príprava na vyučovaciu hodinu


1. hodina: 8.00 - 8.45 h      1. prestávka: 8.45 - 8.55 h

2. hodina: 8.55 - 9.40 h     2. veľká prestávka( desiata): 9.40 - 10.00 h

3. hodina: 10.00 - 10.45 h   3. prestávka: 10.45 - 10.55 h

4. hodina: 10.55 - 11.40 h    4. prestávka: 11.40 - 11.50 h

5. hodina: 11.50 - 12.35 h    5. prestávka: 12.35 - 12.45 h

6. hodina: 12.45 - 13.30 h    obedňajšia prestávka: 13.30 - 14.00 h

7. hodina: 14.00 - 14.45 h

8. hodina: 14.45 - 15.30 h