Vedenie školy

Riaditeľka: Mgr. Žiačková Adriana - nemecký jazyk, ruský jazyk, hudobná výchova      

Zástupkyňa riaditeľa: Ing. Mgr.  Veronika Varga - matematika, informatika

Pedagógovia

1. trieda: PaedDr. Lelkes Andrea - 1.stupeň

2. trieda: Mgr. Varga Lilla - 1.stupeň, liečebný pedagóg

3. trieda:   Mgr. Darázs Enikő - 1.stupeň

4. trieda: PaedDr. Németh Éva - 1.stupeň

5. trieda: Ing. Mgr. Veronika Varga - matematika, informatika

 6. trieda: Mgr. Molnár Judit- slovenský jazyk a slovenská literatúra, dejepis

7. trieda: Mgr. Takácsová Gabriela - maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk

8. trieda: PaedDr. Tóth Gejza - biológia, chémia

9. trieda: Mgr. Varsányi Zoltán - geografia, telesná výchova

Ďalší pedagógovia:

Mgr. Császárová Magdaléna - slovenský jazyk a slovenská literatúra, hudobná  výchova

Mgr. Bán Ballyák Andrea - matematika, informatika

Mgr. Hanzeliková Erika - maďarský jazyk, anglický jazyk

Bc. Polgárová Bettina - pedagogický asistent

Pozsonyi Ivett - vychovávateľka pre 1. a 2. ročník

Bc. Baranyai Papp Erzsébet - vychovávateľka pre 3. a 4. ročník

Pásztorová Adriana - katolícke náboženstvo

Nt. Tóth Krisztián - reformované náboženstvo