Vedenie školy

Riaditeľka: Mgr. Žiačková Adriana - nemecký jazyk, ruský jazyk, hudobná výchova      Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Kovácsová Mária - 1.stupeň

Pedagógovia

1. trieda: Mgr. Varga Lilla - 1.stupeň, liečebný pedagóg

2. trieda: PaedDr. Lelkes Andrea - 1.stupeň

3. trieda: PaedDr. Németh Éva - 1.stupeň

4. trieda: Mgr. Darázs Enikő - 1.stupeň

5. trieda: PaedDr. Tóth Gejza - biológia, chémia

6. trieda: Mgr. Varga Veronika - matematika, informatika

7. trieda: Mgr. Farkas Adriana- maďarský jazyk a literatúra, biológia

8. trieda: Mgr. Molnár Judit- slovenský jazyk a slovenská literatúra, dejepis

9. trieda: Mgr. Aleva Szilvia- maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk

Ďalší pedagógovia:

Mgr. Császárová Magdaléna - slovenský jazyk a slovenská literatúra, hudobná  výchova

Mgr. Mesárová Andrea - výtvarná výchova, sociálna pedagogika

Mgr. Patakiová Henrieta - matematika, informatika

Mgr. Varsányi Zoltán - geografia, telesná výchova

Iván István - náboženstvo / ref. farár

Pásztorová Adriana - katolícke náboženstvo