sk

Vedenie školy

Riaditeľka: Mgr. Žiačková Adriana - nemecký jazyk, ruský jazyk, hudobná výchova      Zástupkyňa riaditeľa: Ing. Veronika Varga - matematika, informatika

Pedagógovia

1. trieda: Mgr. Varga Lilla - 1.stupeň, liečebný pedagóg

2. trieda: PaedDr. Lelkes Andrea - 1.stupeň

3. trieda: PaedDr. Németh Éva - 1.stupeň   

4. trieda: Mgr. Darázs Enikő - 1.stupeň

5. trieda: Mgr. Molnár Judit- slovenský jazyk a slovenská literatúra, dejepis 

6. trieda: Mgr. Takácsová Gabriela - maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk

7. trieda: PaedDr. Tóth Gejza - biológia, chémia

8. trieda: Mgr. Varsányi Zoltán - geografia, telesná výchova

9. trieda: Mgr. Vajda Dániel - maďarský jazyk a literatúra, dejepis

Ďalší pedagógovia:

Mgr. Császárová Magdaléna - slovenský jazyk a slovenská literatúra, hudobná  výchova

Mgr. Bán Ballyák Andrea - matematika, informatika

Mgr. Hagonyová Šipekyová Andrea - pedagogický asistent

Bc. Gyeszat Fruzsina - vychovávateľka

Bc. Baranyai Papp Erzsébet - vychovávateľka

Pásztorová Adriana - katolícke náboženstvo

Dr. Erdélyi Pál - reformované náboženstvo