Vedenie školy

Riaditeľka:    Mgr. Žiačková Adriana                - nemecký jazyk, ruský jazyk,                                                                                    hudobná výchova

Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Kovácsová Mária - 1.stupeň

Pedagógovia

1. trieda: Mgr. Varga Lilla - 1.stupeň, liečebný pedagóg

2. trieda: PaedDr. Lelkes Andrea - 1.stupeň

3. trieda: PaedDr. Németh Éva - 1.stupeň

4. trieda: Mgr. Darázsová Enikő - 1.stupeň

5. trieda: Mgr. Farkas Adriana - maďarský jazyk a literatúra,  

                                                      biológia

6. trieda: Mgr. Varsányi Zoltán - geografia, telesná výchova

7. trieda: Mgr. Takács Florián - anglický jazyk,

                                                   maďarský jazyk a literatúra

8. trieda: PaedDr. Tóth Géza - biológia, chémia 

9. trieda: Mgr. Varga Veronika - matematika, informatika


Ďalší pedagógovia:

Mgr. Császárová Magdaléna - slovenský jazyk a slovenská                                                           literatúra, hudobná výchova

Mgr. Molnár Judita - slovenský jazyk a slovenská literatúra,                                         dejepis

Iván István - náboženstvo / ref. farár

Pásztorová Adriana - katolícke náboženstvo

Mgr. Mesárová Andrea - výtvarná výchova, sociálna                                                               pedagogika