Vedenie školy

Riaditeľka: Mgr. Žiačková Adriana - nemecký jazyk, ruský jazyk, hudobná výchova      Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Kovácsová Mária - 1.stupeň

Pedagógovia

1. trieda: PaedDr. Lelkes Andrea - 1.stupeň

2. trieda: Mgr. Varga Lilla - 1.stupeň, liečebný pedagóg

3. trieda: Mgr. Darázs Enikő - 1.stupeň

4. trieda:PaedDr. Németh Éva - 1.stupeň 

5. trieda: Mgr. Takácsová Gabriela - maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk

6. trieda: PaedDr. Tóth Gejza - biológia, chémia

7. trieda: Mgr. Varga Veronika - matematika, informatika

8. trieda: Mgr. Baranyay Henrieta - matematika, informatika

9. trieda: Mgr. Molnár Judit- slovenský jazyk a slovenská literatúra, dejepis

Ďalší pedagógovia:

Mgr. Császárová Magdaléna - slovenský jazyk a slovenská literatúra, hudobná  výchova

Mgr. Mesárová Andrea - výtvarná výchova, sociálna pedagogika

Mgr. Varsányi Zoltán - geografia, telesná výchova 

Mgr. Vajda Dániel - maďarský jazyk a literatúra, dejepis

Pásztorová Adriana - katolícke náboženstvo

 Mgr. Hagonyová Šipekyová Andrea - pedagogický asistent