Üdvözöljük Önöket weboldalunkon!


   A Zsigárdi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kezelésében levő teljesen felújított és kibővített épületkomplexumban 9 tanterem, számítástechnikai szaktanterem, gyakorló konyha, iskolai műhely és könyvtár található. Ezen kívül ebben az épületegyüttesben kapott helyet a szlovák iskola, a magyar és szlovák napközi, a magyar és szlovák óvoda, az iskolai étterem és konyha. A tornatermet lépcsőház köti össze az iskola épületével. A tornaterem felső szintjén helyezkedik el az igazgatói, igazgatóhelyettesi iroda és a tantestületi szoba.

Iskolánkban széleskörű általános műveltséget nyújtunk. Oktatási - nevelési tevékenységünkben érvényesül a képesség szerinti differenciálás. Megalapozzuk az egész életen át tartó tanulást. Fejlesztjük tanulóink beszédkultúráját és az anyanyelv helyes használatát. Fejlesztjük a gyerekek logikus gondolkodását és problémamegoldó képességét. Igyekszünk bizalmon alapuló jó tanító-szülő- gyermek kapcsolatokat kialakítani.

Pályázatunk sikeres elbírálása után 2014. szeptember 1-jétől 2015. november 30-ig részesei lehettünk a PRINED programnak. Az inkluzív oktatás esélyegyenlőséget biztosított minden tanuló számára. Pszichológus, szociális és speciális pedagógus, két asszisztens és öt szakkörvezető foglalkozott tanulóinkkal az egész napos oktatás alatt.

Iskolánkban 2013 szeptemberében bevezettük a Napsugár-programot, mely egész napos oktatást biztosít az 1.és 2.osztály számára. 2014-től folyik a meseolvasás és az értő olvasás gyakorlása. A tanítási órákon a számítástechnika korszerű eszközeit alkalmazzuk. Tanulóink 12 szakkör közül választhatnak. Előadásokat és beszélgetéseket szervezünk írókkal, történészekkel, utazókkal, művészekkel és más közéleti személyekkel. Főleg pályázati forrásokból tanulmányi kirándulásokra járunk hazánkba és külföldre.

Az úszó- és sítanfolyam, korcsolyázás, kajak, kenu, görkorcsolya a testnevelést kiegészítő sporttevékenységeink. A gyermekeink által megkedvelt természetiskolának is szeretnénk hagyományt teremteni.

2014 szeptemberében adtuk át a gyakorló konyhát, ahol a hagyományos és reformkonyha művészetét tanítjuk. 2015 tavaszán iskolánk udvarán zöldséges kertet alakítottunk ki, amit tanulóink gondoznak. Pórszombatban (Őrség) őshonos magyar gyümölcsfákat oltunk, majd elültetjük az Attila kertben Zsigárdon. 2015 szeptemberében létrehoztuk az iskolai műhelyt, ahol hosszú idő után ismét barkácsolnak a gyerekek. 2020 januárjától robotikával, a robotok programozásával foglalkozunk szakkör formájában, majd 2020. szeptemberétől a számítástechnika tantárgy keretén belül is.

2015-ben bevezettük a tisztasági versenyt, melynek győztes osztálya év végi jutalomban részesül. Ápoljuk és őrizzük népi hagyományainkat, színpadra visszük a zsigárdi népszokásokat és néptáncot is oktatunk. Iskolánk színjátszó csoportja, énekkara, a pomponlányok, hagyományőrző- és néptánccsoport rendszeresen fellép a falusi, egyházi rendezvényeken és nemzeti ünnepeinken. Tanulóinknak minden évfolyamban varrattattunk mátyusföldi népviseleti ruhát.

Testvériskolai kapcsolatot ápolunk a Dunasápújfalui (Nová Dedinka) SZTNY Alapiskolával és a Szerbiában található Doroszlói (Doroslovo) Petőfi Sándor Alapiskolával.

Célunk az oktató-nevelői munka magas színvonalú művelése. Ehhez kívánok pedagóguskollégáimnak kitartó munkát, nem lankadó munkakedvet, tanulóinknak sikerélményt, a szülőknek pedig elégedettséget.

Žiaček Adrianna