Základná škola S VJM - Alapiskola  2  

925 83 Žihárec č. 2

Igazgatónő: Mgr. Adriana Žiačková

Telefon: +421 31/ 7798 506                                       

Mobil:  +421 918 116 062

E-mail: admin@zsziharec.edu.sk 

adriana.ziackova65@gmail.com